ജാമിഉതെംസീല്‍ സാധ്യമാക്കിയ കോസ്മോപോളിറ്റന്‍ പാതകള്‍

ഓരോ പുസ്തകത്തിനും ചരിത്രപരവും പ്രാദേശികവുമായ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. വരികളൊപ്പിച്ചുള്ള വായനയേക്കാള്‍ ഒരു പുസ്തകം തേടുന്നത് വരികള്‍ക്കിടയിലൂടെയുള്ള വായനയാണ്. അത് സ്വന്തം ഭൂതകാലത്തെ മാത്രമല്ല, വരുന്ന...

മധ്യപൗരസ്ത്യ പഠനങ്ങളും ഇസ്‌ലാമും തമ്മില്‍

നീണ്ട ചരിത്രവും ബഹുലമായ സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യവുമുണ്ടെങ്കിലും മധ്യപൗരസ്ത്യദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ അധികവും ഇസ്‌ലാമിനെയും മുസ്‌ലിംകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണുള്ളത്. സ്വന്തമായ ധൈഷണികാടിത്തറയും...

ആഫ്രിക്കന്‍ മുസ്‌ലിം മാനുസ്‌ക്രിപ്റ്റുകള്‍; അടിമത്വ വായനകളെ അപനിര്‍മിക്കുമ്പോള്‍

യൂറോപ്യന്‍ അടിമവ്യാപാരികള്‍ ആഫ്രിക്കയിലെത്തി വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിനും മുന്നേ ഒരു ലോകമുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി ആഫ്രിക്കന്‍ പണ്ഡിതരും രാജാകന്മാരും തങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ആലോചനകളുമെല്ലാം സ്വന്തം ഭാഷകളില്‍...

Category - Article

Home » Article » Page 3

Solverwp- WordPress Theme and Plugin