”മുസ്‌ലിം സ്ത്രീയോട് ജ്ഞാനോല്‍പാദനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനാണ് ഖുര്‍ആന്‍ പറയുന്നത്”

സ്ത്രീയും മുസ്‌ലിം സാമ്പ്രദായികതയില്‍ ഭാഗധേയം നിര്‍ണയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സമകാലിക ബോധമാണ് ഇസ്‌ലാം സംബന്ധിയായ പുതിയ ആലോചനകളെ കൂടുതല്‍ സജീവമാക്കുന്നത്. ഹിജാബ്, പര്‍ദ, നികാഹ്, ത്വലാഖ് തുടങ്ങിയ മുസ്‌ലിം...

സ്വവര്‍ഗ്ഗ ലൈംഗികത പാശ്ചാത്യ മുസ്ലിം പണ്ഡിതരുടെ വീക്ഷണത്തില്‍

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഫിഖ്ഹീ ചര്‍ച്ചകള്‍ അവഗണിച്ച് ഖുര്‍ആനും ഹദീസുകളും പുനര്‍വായന നടത്തുന്ന പുരോഗമന/നവീകരണ ചിന്തകരാണ് സ്വവര്‍ഗ ലൈംഗികത ഖുര്‍ആനില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചതായും പുരുഷന്മാര്‍ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക...

ക്യാമ്പസുകളിലെ മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകള്‍: സ്ഥലം, ഇടം, ചോദ്യങ്ങള്‍.

സുഹറ ഹസന്റെ ‘മുസ്‌ലിം സ്ത്രീയും കാമ്പസിടങ്ങളും: ചെറുത്ത് നില്‍പ് വ്യക്തിനിഷ്ഠമാവും വിധം’ എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ/അനുഭവത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചായി മുസ്‌ലിം സ്ത്രീയുടെ അക്കാദമിക്ക്...

Category - Gender

Home » Essay » Gender

Solverwp- WordPress Theme and Plugin