ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നരംവശശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്: ബ്രൂണോ ലത്വയുടെ ചിന്താലോകം

ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര് മാസം ഒമ്പതാം തീയ്യതി ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞ ബ്രൂണോ ലത്വ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭരായ ചുരുക്കം ചില തത്വചിന്തകരിലൊരാളായിരുന്നു. എന്നാല്‍, നരവംശശാസ്ത്രം മുതല് തത്വചിന്ത വരെ...

ഹജ്ജും കടൽകൊള്ളയും: കടൽ ആഖ്യാനങ്ങളിലെ ഗന്ജെ സവായി

ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ആദ്യകാല ഹജ്ജ്‌യാത്ര ചരിത്രത്തിലെ കുപ്രസിദ്ധ ഏടാണ് മുഗള്‍ കപ്പല്‍ ഗന്‍ജേ സവായിയുടേത്. 1695ല്‍ ഹജ്ജ് യാത്രകഴിഞ്ഞ് തീര്‍ഥാടകരും ചരക്കുകളുമായി സൂറത്തിലേക്ക്...

ഗുരു പറഞ്ഞ പ്രണയ കഥ

യാത്രാമദ്ധ്യേ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഒരു കോണില്‍ ഒന്നു നില്‍ക്കണേ… പ്രേമം കഥപറയുകയും കണ്ണുനീരാല്‍ അതെഴുതുകയും ചെയ്യട്ടെ…അവളധിവസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തെ പോലുംപ്രണയിക്കുന്നതാണെന്റെ മാര്‍ഗം.ഒരോരോ...

Category - Essay

Home » Essay

Solverwp- WordPress Theme and Plugin