ഇശ്ഖ് മിസ്‌കില്‍ മികൈന്തതോ യാ നബീ / ഇഷ്ടമുള്ളോരടുക്കല്‍ വരും കണ്‍മണീ

പുണ്യനബിയെ സ്വപ്‌നത്തില്‍ കാണുകയെന്നത് മുഹമ്മദീയ ഉമ്മതിന്റെ തേട്ടമാണ്. അതിനായി മാത്രം ഒരാള്‍ കുരുക്കഴിക്കുന്ന വിര്‍ദുകളേറെയാകും. പ്രത്യേകം ഓത്ത് കാണും. പാട്ടുകള്‍ വേറെയും. ആ മുഖം ഒന്ന്...

ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരങ്ങളിലെ നബിയുടെ (അ)സാന്നിധ്യം

ദൃശ്യകലകളുടെ ലോകത്ത് അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധാനങ്ങള്‍ സാധ്യമായതെന്നത് കൌതുകകരമാണ്. ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയോ, അനുകരിക്കുന്നതിലൂടെയോ നഷ്ടമാവുന്ന വിശുദ്ധത, ആധികാരികത...

സൂറത്തുല്‍ കൗസര്‍: നബി വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തനതാവിഷ്‌കാരം

ഖുര്‍ആനിലെ ചെറിയ അധ്യായമാണല്ലോ സൂറത്തുല്‍ കൗസര്‍! എന്നാല്‍ ആ ചുരുങ്ങിയ വചനങ്ങളിലുള്‍ചേര്‍ന്ന ആശയങ്ങളോ അതിഗഹനമാണ്. തിരുനബിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതിമനോഹരമായ ആവിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ...

Category - Prophet

Home » Prophet

Solverwp- WordPress Theme and Plugin