ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നരംവശശാസ്ത്രത്തിലേക്ക്: ബ്രൂണോ ലത്വയുടെ ചിന്താലോകം

ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര് മാസം ഒമ്പതാം തീയ്യതി ഈ ലോകത്തോട് വിടപറഞ്ഞ ബ്രൂണോ ലത്വ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രഗല്ഭരായ ചുരുക്കം ചില തത്വചിന്തകരിലൊരാളായിരുന്നു. എന്നാല്‍, നരവംശശാസ്ത്രം മുതല് തത്വചിന്ത വരെ...

മാപ്പിള ‘മൗലൂദ്’: പാഠവും സന്ദര്‍ഭവും

  മാപ്പിള പഠനങ്ങള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ഭേദപ്പെട്ട പണ്ഡിത ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മാപ്പിളമാരെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങള്‍ ഏറെ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതായുണ്ട്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമെത്തി...

ആന്ത്രോപോളജിയിലെ ഇസ്ലാം: സമീപനത്തിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രം

മുസ്്ലിംകളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെയും, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും, ഇസ്്‌ലാമിക വിജ്ഞാനസ്രോതസ്സുകളുടെ ആഖ്യാനപുനരാഖ്യാനങ്ങളെയും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായി കാണുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്്‌ലാമിനെകുറിച്ചുള്ള...

Category - Anthropology

Home » Essay » Anthropology

Solverwp- WordPress Theme and Plugin