മാപ്പിള ‘മൗലൂദ്’: പാഠവും സന്ദര്‍ഭവും

  മാപ്പിള പഠനങ്ങള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ഭേദപ്പെട്ട പണ്ഡിത ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മാപ്പിളമാരെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങള്‍ ഏറെ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതായുണ്ട്. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമെത്തി...

ആന്ത്രോപോളജിയിലെ ഇസ്ലാം: സമീപനത്തിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രം

മുസ്്ലിംകളുടെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെയും, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും, ഇസ്്‌ലാമിക വിജ്ഞാനസ്രോതസ്സുകളുടെ ആഖ്യാനപുനരാഖ്യാനങ്ങളെയും പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായി കാണുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്്‌ലാമിനെകുറിച്ചുള്ള...

ആന്ത്രോപ്പോളജിയിലെ ‘മതം’ ആത്മീയത തേടുമ്പോള്‍

മതം” എന്നത് ഒരു നിലക്കും ദീനിന്റെ വിവര്‍ത്തനം ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ”മതത്തെക്കുറിച്ച്” സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ പലപ്പോഴും കോമകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ നരവംശശാസ്ത്ര...

Category - Anthropology

Home » Essay » Anthropology