മക്കയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യേതര തീര്‍ത്ഥാടനങ്ങള്‍: മൃഗം, മതം, യാത്ര

മക്കയിലേക്ക് തീര്‍ത്ഥാടനം നടത്താന്‍ റാബിയ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്‍, മരുഭൂമിയുടെ നടുവില്‍, അവളുടെ കഴുത മരിച്ചു. അവളുടെ സഹ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ അവളെ അവരോടൊപ്പം സവാരി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിച്ചെങ്കിലും അവള്‍...

ദൈവിക സമവാക്യവും മിച്ചിയോ കാകുവും

“ഊർജ തന്ത്രത്തിലെ സമ്പൂർണ സമവാക്യം നാമും പ്രപഞ്ചവും എന്തിനു നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കും. അതു മാനവരാശിയുടെ ആത്യന്തിക വിജയമായിരിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ്‌...

ഇസ് ലാം, പരിണാമം; ചേർത്തുവായനയുടെ സാധ്യതകൾ

മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചര്‍ച്ചയിലേക്ക് നമ്മള്‍ വന്നാല്‍ ഖുര്‍ആനിനെ മനുഷ്യന്‍ കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളുമായി ചേര്‍ത്ത് ഒരു വിശകലനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ...

Category - Religion

Home » Article » Religion

Solverwp- WordPress Theme and Plugin