ഒന്നും ലാ

പറവണ്ണ മുഹ്യിദ്ദീന്‍ മുസ്ല്യാരുടെ വീട്ടിലാണത് കണ്ടത്. പറവണ്ണ മുഹിയിദ്ധീന്‍ മുസ്ല്യാരുടെ മകളുടെ വീട്ടിലാണത് കണ്ടത്- ഒരു കാലിഗ്രാഫി. അതൊട്ടും കാലിയല്ല. നിറച്ചും വരവലക്കെട്ട്. ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല...

അറബി മുന്‍ഷി ( റിസേര്‍ച്ച് സ്റ്റോറി)

മലയാളത്തിലെ ആധുനിക എഴുത്തുകാര്‍ ഏതു കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വൈലോപ്പിള്ളി മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കവിതയോടും സാഹിത്യത്തോടും ഈര്‍ഷ്യത്തോടെ ചോദിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ജലദോഷമുണ്ടായിരുന്നെന്നത്...

ശേയൂര്‍ പാപ്പ

കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിലെ ചോദ്യത്തിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. നിസ്‌കരിക്കാത്ത ഔലിയാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം. പിരാന്തായ ഔലിയാക്കള്‍ക്ക് നിസ്‌കാരം നിര്‍ബന്ധമില്ലെന്ന് ഉസ്താദ് . ഔലിയാക്കള്‍ക്ക്...

Category - Short Story

Home » Fiction » Short Story