ചന്ദ്രിക; മുസ്‌ലിംലീഗിന്റെ ദാസ് കാപിറ്റല്‍

ഏതു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയുടെ ആവനാഴിയിലും ചില ആയുധങ്ങളുണ്ട്, കത്തി മുതല്‍ ബോംബു വരെ. മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച്, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആവനാഴിയിലെ ആയുധം തോക്കായിരുന്നില്ല, വാക്കായിരുന്നു. വാക്കാണ്...

ഖിലാഫത്: ആധുനിക ഇന്ത്യന്‍ പണ്ഡിതരുടെ ചിന്തകളില്‍

ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരുടെ രചനകളിലും ചിന്തകളിലും ഏറ്റവുമധികം വ്യവഹരിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക സംജ്ഞയാണ് ഖിലാഫത്. മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഖാസിമിന്റെ ഭരണകാലം മുതൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയാധികാരമെന്ന നിലയിൽ...

ഇഖ്ബാലിന്റെ ചിറകുകള്‍

കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം കവിതയിലേക്കൊഴുക്കിയ അല്ലാമാ മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാല്‍ (1877-1938) ഒരിക്കല്‍ കവിതയെഴുത്ത് നിറുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആസ്വാദനത്തിന്റെ തെളിനീര് കോരിക്കളഞ്ഞാല്‍ കേവലം ചണ്ടിനിറഞ്ഞ...

Category - Uncategorized

Home » Uncategorized