മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ ‘ആകെലോക കാരണ മുത്തൊളി’കള്‍

മുഹമ്മദ് നബി(സ)യുടെ അനുചരനാണ് കഅബ് ബ്‌നു സുഹൈര്‍(റ). ജാഹിലിയ്യാ കാലത്തു തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കവിത കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ചുകിടത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു കഅബ്. പ്രമുഖ ജാഹിലിയ്യാ കവിയുടെ പുത്രന്‍. ഇസ്ലാം...

ഫള്ല്‍ തങ്ങള്‍ എന്ന ബാഅലവി: കേരളാനന്തര ജീവിതം പുനര്‍വായിക്കപെടുമ്പോള്‍

കേരളത്തിലെ ഇസ്‌ലാമിക സംസ്‌കാരത്തില്‍ വേരൂന്നി മതസാമൂഹിക മേഖലകളില്‍ വിശാലമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ സൂഫീ പ്രസ്ഥാനമാണ് ബാഅലവി ത്വരീഖത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകാലങ്ങളില്‍ ബാഅലവികളുടെ പ്രവര്‍ത്തന മേഖല...

Category - Mapila

Home » Essay » Mapila