പള്ളികള്‍; രൂപ വൈവിധ്യവും കാലവും

ഇസ്ലാമിലെ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ് മുസ്ലിം പള്ളി നിര്‍മിതിയിലെ വ്യത്യസ്തതയും. എല്ലാ സംസ്‌കാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിനോട് ഉള്‍ചേര്‍ന്നു വ്യത്യസ്ത ആര്‍ക്കിടെക്ച്ചര്‍ ശൈലികള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അത് പലപ്പോഴും...

മോഡേണ്‍ ഡ്രാമയും മുസ് ലിം കലാലോകവും

യോഹാന്‍ വാന്‍ഗോതിന്റെ നടനും പ്രമുഖരായ നാടക കലാകാരന്മാരും ചിന്തകരും വെസ്റ്റേണ്‍ നാടകശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നിരന്തരമായി നടത്തിയ വായനകളില്‍ ഇറാന്‍ അടങ്ങുന്ന മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ തിയേറ്ററിക്കല്‍ ഡ്രാമകളുടെയും...

ഇസ്ലാമിക കലാചരിത്ര പഠനത്തിലെ പ്രവാചകന്‍: തിരുപാദുകം

കലാചരിത്ര പഠനം, ‘കല’ എന്ന അമൂര്‍ത്ത ആശയത്തില്‍ ഊന്നിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ അത്തരം ഒരാശയത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ച് കൊണ്ട് ആധുനികതയുടെ ചട്ടക്കൂടുകളിലൂടെ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട്, കല എന്ന അമൂര്‍ത്ത...