ആയിരം മിനാരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പെെതൃകങ്ങൾ തേടി

2019 ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിനാണ് ആദ്യമായി മിസ്‌റിലെത്തുന്നത്. യാത്രകളില്‍ ഒറ്റക്കായിരിക്കാനാണ് ഞാന്‍ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറ്. മിസ്‌റിലെ എയര്‍പോര്‍ട്ടിലെത്തിയ സമയത്താണ്, ഒരു യാത്രയില്‍ പുലര്‍ത്തേണ്ട സാമാന്യ...

പള്ളികള്‍; രൂപ വൈവിധ്യവും കാലവും

ഇസ്ലാമിലെ വൈവിധ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ് മുസ്ലിം പള്ളി നിര്‍മിതിയിലെ വ്യത്യസ്തതയും. എല്ലാ സംസ്‌കാരങ്ങളും ഇസ്ലാമിനോട് ഉള്‍ചേര്‍ന്നു വ്യത്യസ്ത ആര്‍ക്കിടെക്ച്ചര്‍ ശൈലികള്‍...

പള്ളിയലങ്കാരം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

മനുഷ്യന്‍ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോ മേഖലയിലും ‘കലക്ക്’ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്ന്. കാര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവും പൂര്‍ണതയിലും ഭംഗിയിലും ആകര്‍ഷണീയതയിലും ചെയ്യലാണ് കല...

Category - Art

Home » Art

Solverwp- WordPress Theme and Plugin