ഹിജാബും ലിംഗവല്‍കൃത ഇസ്ലാമോഫോബിയയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും

ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഉലക്കുന്ന ചിന്തകളുമായി 2020 യുഎസ് പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ഇലക്ഷന്റെ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന കാലം. തെരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓണ്‍ലൈനായും അല്ലാതെയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുമായി വ്യാപക...

മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ അകം പള്ളികള്‍

winter is comingwinter is coming തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോണ്‍സിലെ വാക്കുകളല്ല. തണുപ്പു കാലത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. നല്ല ഉള്ളം തണുപ്പിക്കുന്ന കാലം. അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ ആ...

ഹിജാബ് :ഉപാധികളില്ലാത്ത വിധേയത്വം

ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംവാദാത്മകമായ ഇടപെടലുകളധികവും ഹയാഉമായി (ലജ്ജ) ബന്ധപ്പെട്ടുള്ലതാണ്. എന്നാല്‍, വിരോധാഭാസമെന്ന് പറയട്ടെ, ഹിജാബിനെ കുറിച്ചുള്ള വികലമായ...

Solverwp- WordPress Theme and Plugin