ഉറുക്കും മന്ത്രവും; ഒരു നരവംശശാസ്ത്ര വിശകലനം

ഇസ്‌ലാമിക നിയമ ധാർമിക മൂല്യവ്യവസ്ഥ എപ്പോഴും ശ്രേണീകരിക്കപ്പെട്ട വിഭജനം (Graded classification) ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഏതൊരാചാരവും വാജിബ്, മന്‍ദൂബ്‌, മുബാഹ്, മക്‌റൂഹ്‌, ഹറാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള...

പള്ളിയലങ്കാരം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

മനുഷ്യന്‍ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോ മേഖലയിലും ‘കലക്ക്’ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്ന്. കാര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവും പൂര്‍ണതയിലും ഭംഗിയിലും ആകര്‍ഷണീയതയിലും ചെയ്യലാണ് കല...

കേംബ്രിഡ്ജിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബ്രിട്ടീഷ് മസ്ജിദ്: മുറാദിന്റെ സങ്കല്പം

ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ലണ്ടനില്‍ നിന്നും ലേഖകന്‍ ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളോട് കൂടെ കേംബ്രിഡ്ജ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വേണ്ടി യാത്ര തിരിച്ചത്. മുക്കാല്‍ മണിക്കൂര്‍ ഡ്രൈവ് ചെയ്താല്‍ ലണ്ടനില്‍ നിന്നും അവിടെ...

Category - Culture

Home » Article » Culture » Page 2