ഹഖീഖത്തു മുഹമ്മദിയ്യ: ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍

മാനവ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും വിശാലവും സൂക്ഷ്മവുമായ വായനകള്‍ക്ക് വിധേയരായവരാണ് പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് (സ). വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും പൂര്‍ണമായും സുതാര്യമായിരുന്നു പ്രവാചകന്‍ (സ)...

ഇശ്ഖ് മിസ്‌കില്‍ മികൈന്തുള്ളതോ യാ നബീ / ഇഷ്ടമുള്ളോരടുക്കല്‍ വരും കണ്‍മണീ…

പുണ്യനബിയെ സ്വപ്‌നത്തില്‍ കാണുകയെന്നത് മുഹമ്മദീയ ഉമ്മതിന്റെ തേട്ടമാണ്. അതിനായി മാത്രം ഒരാള്‍ കുരുക്കഴിക്കുന്ന വിര്‍ദുകളേറെയാകും. പ്രത്യേകം ഓത്ത് കാണും. പാട്ടുകള്‍ വേറെയും. ആ മുഖം ഒന്ന്...

അസം : വംശ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സൂചന

ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ അതിഭീകരമായ ദുരനുഭവങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന നാടാണ് ആസ്സാം, വിശേഷിച്ച് ബംഗാളി വംശജരായ നിയോ ആസ്സാമീസുകള്‍. നാ- അസാമിയ, മിയ മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ ഇവര്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും...

Featured