ഉറുക്കും മന്ത്രവും; ഒരു നരവംശശാസ്ത്ര വിശകലനം

ഇസ്‌ലാമിക നിയമ ധാർമിക മൂല്യവ്യവസ്ഥ എപ്പോഴും ശ്രേണീകരിക്കപ്പെട്ട വിഭജനം (Graded classification) ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഏതൊരാചാരവും വാജിബ്, മന്‍ദൂബ്‌, മുബാഹ്, മക്‌റൂഹ്‌, ഹറാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള...

“ലക്ഷ്യം മറക്കാതെ, മാര്‍ഗം പിഴക്കാതെ “

ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുസ്‌ലിം ലീഗ് നിര്‍ണായകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് പലരും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ലീഗിന്റെ വോട്ട് വിഹിതത്തില്‍ വലിയ അളവിലുള്ള കുറവ് കഴിഞ്ഞ...

പള്ളിയലങ്കാരം ചരിത്രവും വർത്തമാനവും

മനുഷ്യന്‍ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോ മേഖലയിലും ‘കലക്ക്’ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇന്ന്. കാര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവും പൂര്‍ണതയിലും ഭംഗിയിലും ആകര്‍ഷണീയതയിലും ചെയ്യലാണ് കല...

Featured