കേരളീയ ഇസ്‌ലാം: വായനക്കൊരാമുഖം

ആധികാരിക ഇസ്‌ലാം തങ്ങളുടെതാണെന്ന് വാദിച്ച് തെളിയിക്കാന്‍ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുസ്്ലിം വിഭാഗങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രാദേശികമായ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ ‘ആധികാരിക ഇസ്്ലാം’...

മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നവരും സ്ത്രീയവകാശങ്ങളും

സ്ത്രീയും സ്ത്രീയവകാശങ്ങളും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചകളിലൊന്നാണ്. രാഷ്ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക പാര്‍ലറുകളുടെ ഇഷ്ടവിഷയം. സ്ത്രീയുടെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും...

മുന്നാക്ക സംവരണം: അവകാശവാദങ്ങളും വസ്തുതകളും

സാമ്പത്തിക സംവരണം 103ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ 2019 ജനുവരി 12ാം തിയ്യതി ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 16 (5) ആയി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലാകമാനം സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള...

Featured