പരിണാമവാദവും ഇമാം ഗസാലിയും

പരിമിതമായ ബോധ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ കാരണം മതപരമായ ലോകത്തെയും അതിന്റെ ദൈവ കേന്ദ്രിതമായ വിജ്ഞാന രൂപങ്ങളെയും സംരക്ഷിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ എന്തുവില കൊടുത്തും സാധിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു...

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഫിലോസഫി: ചില ആലോചനകള്‍

ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ ആദ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് ശാസ്ത്രം, എന്താണ് ഫിലോസഫി എന്ന നിര്‍വചനങ്ങള്‍ തന്നെയാണ്. കാരണം, ഈ പ്രയോഗം തന്നെ ആധുനികമാണ്. അതിനൊരു...

മോഡേണ്‍ ഡ്രാമയും മുസ് ലിം കലാലോകവും

യോഹാന്‍ വാന്‍ഗോതിന്റെ നടനും പ്രമുഖരായ നാടക കലാകാരന്മാരും ചിന്തകരും വെസ്റ്റേണ്‍ നാടകശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നിരന്തരമായി നടത്തിയ വായനകളില്‍ ഇറാന്‍ അടങ്ങുന്ന മുസ്‌ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ...

Featured